Stavebně technické rešení

Rekonstrukce stávající části historického objektu Šlechtovy restaurace by mu měla navráti podobu blížící se jeho původní podobě z konce 19. století. Navržená rekonstruce vychází z dochovaných plánů a fotografií. Jižní trakt objektu odstraněný v roce 2002 po povodni by již byl nahrazen novými přístavbami. Stávající základové konstrukce popřípadě podle posouzení bude nutné zesílit. Stávající vodorovné nosné konstrukce na základě posouzení popřípadě zesílit, nové stropní konstrukce ve věžích ocelobetonové spřažené. Nová střecha objektu s vaznicovou dřevěnou krovovou soustavou a pálenou krytinou. Nově je zastřešeno západního schodiště pomocí prosklené konstrukce z hliníkových profilů a použitím dřevěných žaluzií s možností regulace. Výplně otvorů v severním, východním a západním průčelí jsou navrženy jako repliky původních dřevěných rámů. Zasklení arkád v přízemí je provedeno jako replika původního v hliníkových rámech. Povrchové úpravy jsou vápenné omítky, v iteriéru bílou v exteriéru probarvenou pískovou barvou. Nášlapné vrstvy podlahy dřevěné. Nové schodiště ve východní věži oceloskleněné.

Nově navrhované objekty budou postaveny na monolitických betonových pasech a patkách. Obvodové svislé nosné konstrukce jsou dvouplášťové s provětrávanou vzduchovou mezerou s nosnou zděnou konstrukcí z keramických tvárnic, doplněné vrstvou tepelné izolace a vnější vrstva provedena z režného zdiva. Vnitřní nosné konstrukce stěn jsou zděné, sloupy železobetonové. Vodorovné konstrukce tvoří deska křížem armovaná. Střecha je jednoplášťová. Výplně otvorů v dřevěných rámech. Použity jsou dřevěné stahovatelné žaluzie. Nášlapné vrstvy v zázemí keramické, v odbytové části zahradní restaurace dřevěná mozaika.