Situace

Legenda

  • 1. Šlechtova restaurace
  • 2. Altánek
  • 3. Opěrná zeď
  • 4. Příležitnostná parkovací stání
  • Areál Šlechtovy restaurace
  • pohledy pro vizualizace

Součástí návrhu jsou parkové úpravy okolí Šlechtovy restaurace. Navrženy jsou zpevněné plochy ve směrech procházkových tras kolem opěrné zdi a středem k altánu. Altán je umístěn v západní části areálu a jeho okolí je vymezeno zpevněnou plochou pro dobrý přístup.