Situace širších vztahu

Legenda

  • Královská obora (Stromovka)
  • Šlechtova restaurace

Legenda

  • Areál Šlechtovy restaurare
  • Místodržitelský letohrádek
  • hlavní pěší trasy směrem k areálu
  • cesta pro zásobování z náměstí Pod Kaštany
  • železnice
  • areál Holešovického výstaviště