Návrh

Ve svém návrhu jsem se pokusila obnovit objekt a přizpůsobit ho zadaným funkcím. Toho jsem dosáhla dostavbou dvou objektů v zadní části za stávajícím objektem. Cílem bylo citlivě doplnit objekt o přístavby tak, aby svým měřítkem a hmotovým řešením nepotlačovaly dominantu historického objektu Šlechtovy restaurace. Proto jsou situovány na jih do míst původních zadních traktů a postranní budovy. Materiálové řešení je klasické cihelné režné zdivo, odkazující na jižní opěrnou zeď, která tvoří pozadí areálu. Moderní cítění se projevuje v pojetí detailů. Objekt dlouhá léta sloužil jako oblíbená výletní restaurace, proto jsem chtěla obnovit tuto funkci a vytvořit tak restauraci ve velmi atraktivním prostředí. Zvolila jsem pro ni arkádu historického objektu abych spojením využití historického interiéru a krásného výhledu do parku vytvořila jedinečnou luxusní restauraci. Centrální sál historického objektu bude sloužit jako reprezentativní prostor pro různé příležitosti, koncerty, oslavy a jiné společenské události. Sálu pomůže znovuotevření okeních otvorů na jižní straně, které prostor prosvětlí. Terasu objektu jsem využila pro kavárnu, která svým umístěním také získává na jedinečnosti. Na místě postranní budovy je navržena nová zahradní restaurace určená především pro letní provoz, která by měla poskytnout návštěvníkům Královské obory občerstvení či příjemné místo pro zastavení na jejich procházce. Naplnění objektu těmito funkcemi by tak mělo z bývalé Šlechtovy restaurace vytvořit atraktivní místo společenských událostí, příjemné místo pro zastavení v centrální části Královské obory.