Funkční a provozní řešení jednotlivých částí

restaurace

Vstupy pro návštěvníky jsou dva, na severní straně a na západní. Dále je možné využít i vstup východní. Odbytová část je umístěná do arkády historického objektu a má kapacitu 72 osob. Také jsou v tomto prostoru umístěny dva pulty pro přípravu nápojů. Sklady, kuchyně a zázemí pro personál je umístěno v jihovýchodní přístavbě.

koncertní sál

Hlavní vstup je ze západu v návaznosti na stávající schodiště na terasu a je tak společný se vstupem pro kaváru i restauraci. Na něj navazuje prostor foyer kde je variabilně možné umístit šatnu. Z něj je přístup do hlavního sálu a také do zázemí , které je umístěno v jihozápadní přístavbě.

kavárna

Vstup je ze západu po stávajícím schodišti na terasu, které je kryto novou konstrukcí a tak propojeno s prostorem v podlaží západní věže objektu. Přístup je také výtahem, který je umístěn v jihozápadní přístavbě a přístupný ze zádveří západního vstupu. Zázemí pro kavárnu je umístěno v přístavbě v úrovni mezipodesty schodiště. Kavárna využívá obě podlaží věže objektu a zároveň terasu v letním období. Na jižní straně je orientovaný sklad v posledním patře přístavby a po lávce je propojen s p,vodním prostorem nad grottou, který je využit jako sklad zahradního mobiliáře pro vybavení terasy v letním období.

zahradní restaurace

Zahradní restauraceje umístěna na místě původní vedlejší budovy. Stavba je v této nejzápadnější části otevřena směrem do parku a otevřením francouzských oken a dřevěných žaluzií se tak propojí s prostorem terasy. Uvnitře restaurace je prostor pro 37 míst a na terase je možné umístit dalších 20 míst k sezení. Tato restaurace by měla sloužit návštěvníkům parku jednoduchým občerstvením, výčepem a prodejem nápojů. Sklady, přípravna a zázemí pro personál je umístěno v jižním traktu objektu.

Další provozy:

Kancelář správce je umístěna ve východní věži na úrovni terasy a je z přízemí přístupná po novém ocelosleněném schodišti. Nad ní se nachází byt pro správce.